Україна, Запоріжжя, Патриотична 74а
+(38061) 717-01-01
secrgipr@ukr.net

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОВIДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ГІПРОПРОМ» (ТОВ «ВПІ «ГІПРОПРОМ») було створено в 1944 році як Запорізьку філію інституту «Гипромез» (м.Москва) для забезпечення проектною документацією відновлення зруйнованого війною металургійного комплексу СРСР та України.

У 2002 році Запорізьку філію було перетворено в проектний інститут ДП «ДІПРОПРОМ».

У 2019 ДП «ДІПРОПРОМ» перетворено у ТОВ «ВПІ« ГІПРОПРОМ».

Сплав досвіду і знань провідних проектувальників інституту з енергією молодих фахівців дозволяє виконувати проекти будь-якої складності від вибору майданчика до виведення об’єкта на проектну потужність.
Співпраця з багатьма зарубіжними фірмами-розробниками передових технологій і устаткування дає можливість проектувати і будувати найсучасніші виробництва.
Інститут укомплектований сучасною комп’ютерною та розмножувальною технікою, має ряд ліцензійних програм для проектування.
Високий професіоналізм проектувальників і сучасне обладнання дозволяють інституту розробляти проекти на високому технічному рівні і належної якості, задовольняти найвищим вимогам підприємств-замовників, мати високий рейтинг серед проектних інститутів і гідно конкурувати на ринку проектних робіт.

Комплексне проектування - від вибору майданчика до введення виробничих потужностей в роботу і виведення на проектні показники

Розробка техніко-економічних обґрунтувань інвестицій, ескізних проектів, робочих проектів і робочої документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння і капітальний ремонт промислових та громадських об’єктів:

Розробку технологічних завдань

Проектування технологічної частини металургійних, машинобудівних, обробних та інших підприємств, основних та допоміжних цехів, відділень, дільниць, агрегатів, печей, установок.
Виконання розділу оцінки впливу на навколишнє середовище.

Генеральний план

Розробка генплану, на підставі якого здійснюється планування, забудова, реконструкція та інші види містобудівного освоєння території: креслення розпланування, план організації рельєфу, план земельних мас, зведений план інженерних мереж, план благоустрою території, під’їзні та внутрішньо майданчикові автомобільні та залізні дороги, водовідвідні лотки та ін.

Архітектурно-будівельні рішення

Розробка архітектурно-будівельної частини проектів нового будівництва та реконструкції промислових та цивільних об’єктів. Розробка проектів організації будівництва. Індивідуальне проектування та прив’язка типових проектів житлово-цивільного та соціально-побутового призначення. Проектування благоустрою території з ландшафтно-архітектурними рішеннями.

Інженерні мережі та споруди

Проектування постачання теплом, електроенергією, водою, повітрям, киснем, природним і іншими газами. Котельні, газопідвищувальні і газозмішувальні станції, установки розділення повітря,склади масел, холодильні установки.
Лінії електропередачі, трансформаторні підстанції та розподільні пункти, силове електрообладнання, електроприводи обладнання та механізмів. Системи опалення, теплопостачання, вентиляції, центрального кондиціонування, аспірації, газоочистки. Мережі водопостачання і каналізації. Насосні станції, оборотні цикли промислових підприємств, водонапірні башти, очисні споруди.

Проектування обладнання

Розробка механічного та електротехнічного нестандартного обладнання та інвентарю. Пристрої безперервного, підйомного та пневматичного транспорту.Устаткування систем очищення та подачі газів.

Енергозберігаючі технології

Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій: проектування використання сонячних колекторів, вітрогенераторів, теплових насосів.

Супровід

Авторський нагляд за об’єктами свого проектуванняпри будівництві та реконструкції об’єктів

Обстеження і паспортизація

Виконання робіт з обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій існуючих будівель і споруд, видача рекомендацій щодо подальшої безпечної експлуатації.Розробка паспортів технічного стану будівель і споруд.

Технічна інвентаризація об'єктів нерухомості

Виконання робіт з обміру об’єкта нерухомого майна з визначенням його складу, фактичної площі та об’єму, технічного стану та інвентаризаційної вартості.

Більше 70 років досвіду

Виконано більш ніж 750 проектів

Лідер галузі 2015

В нашій команді 130 фахівців

Наша команда

Фридман Михаил Александрович

Михайло Фридман

директор Інституту

secrgipr@ukr.net

Фесенко Михаил Викторович

Михайло Фесенко

головний інженер інституту

gplgipr@gmail.com

Леснов

Лєснов Володимир Геннадійович

головний інженер проекту

secrgipr@ukr.net

Жалыбин Александр Валентинович

Олександр Жалибін

начальник металургійного відділу

secrgipr@ukr.net

Розов Андрей Алексеевич

Андрій Розов

начальник архітектурно-будівельного відділу

asogipr@gmail.com

Бакалов_2

Єгор Бакалов

начальник електротехнічного відділу

etogipr@gmail.com

Калинцева Виктория Николаевна

Вікторія Калінцева

начальник відділу водопостачання та водовідведення

ovv.giproprom@gmail.com

Домбровский Константин Валерьевич

Костянтин Домбровський

начальник відділу промвентиляції і газоочистки

opggipr@gmail.com

Пудло Ирина Борисовна

Ірина Пудло

начальник планово-економічного відділу

peogipr@gmail.com

Чужко Иван Александрович

Іван Чужко

начальник будівельно-конструкторського відділу

skogipr@gmail.com

Шемет Инна Владимировна

Інна Шемет

начальник кошторисного відділу

smtgipr@gmail.com

Грицай Владимир Петрович

Володимир Грицай

начальник технічного відділу

tk2gipr@gmail.com

Таничева Юлия Николаевна

Танічева Юлія

Начальник відділу генпланів і транспорту

gplgipr@gmail.com

Трофимова Инна Анатольевна

Інна Трофімова

головний бухгалтер

buhgipr@meta.ua

Плотницкая Надежда Владимировна

Надія Полницька

начальник відділу матеріально-технічного постачання

secrgipr@ukr.net

Колотовкина Татьяна Александровна

Тетяна Колотовкина

Начальник відділу оформлення та випуску проектів

secrgipr@ukr.net

В’ячеслав Бекетов

Завідувач групою автоматизації проектних робіт

saprgipr@ukr.net

Пархоменко

Павло Пархоменко

начальник теплотехнічного відділу

ttogipr@gmail.com

Головатенко

Сергій Головатенко

начальник механічного відділу

mechgipr@gmail.com

Наші партнери

3342
3343
3344
3345
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3391

Нагороди

Список співробітників інституту, які мають кваліфікаційні сертифікати

Адаев Леонід

АР №001613

Інженерно-будівельне проектування в області забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища.

АР №000271

Інженерно-будівельне проектування в області соотвествующих вимогам пожежної безпеки.

Домбровський Костянтин

АР №004479

Інженерно-будівельне проектування в області забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

Фесенко Михайло

АР №003257

Інженерно-будівельне проектування доріг. Вiдповiдальний виконавець окремих видiв робіт (послуr), пов’язаних iз створенням об’єкта архітектури

Чужко Іван

АЕ№00090 8

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд.

АР №007493

Iнженерно-будiвельне проектування в частинi механiчного опору та стiйкостi. Вiдповiдальний виконавець окремих видiв робіт (послуг), пов’язаних iз створенням об’єкта архітектури

Лєснов Володимир

АР №015497

Інженерно-будівельне проектування в області забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

Калінцева Вікторія

АР №003095

Інженерно-будівельне проектування в області забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму.

АР №006331

Iнженерно-будiвельне проектування у частинi дотримання вимог

пожежної безпеки.

Животова Ірина

АР №001934

Інженерно-будівельне проектування у частинi забезпечення економії енергiї.

Жалибін Олександр

АР №007374

Інженерно-будівельне проектування у частинi забезпечення безnеки експлуатації, забезпечення захисту вiд шуму.

Шемет Інна

АР №004688

Iнженерно-будiвельне проектування у частинi кошторисної документації. Вiдповiдальний виконавець окремих видiв робіт (послуг), пов’язаних iзство-ренням об’єкта архітектури.

Мороз Тетяна

AA №001508

Архiтектурне об’ємне проектування

Розов Андрій

АР №015567

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості

Солонін Дмитро

АР №015587

Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму

Перелік кваліфікаційних атестатів в Республіці Казахстан

Мороз Тетяна

№ 00420

Головний архітектор проекта.

Давидова Марина

№ 00421

Головний конструктор: по несучих і огороджувальних конструкцій.

Холева Олена

№ 00423

Головний конструктор: по транспортному будівництву.

№ 00429

Провідний інженер-проектувальник: по транспортному будівництву – Інженер автомобільних доріг і аеродромів.

Гальченко Галина

№ 00426

Провідний інженер-проектувальник: по інженерних мереж та споруд – Теплогазопостачання і вентиляція.

№ 00430

Провідний інженер-проектувальник: з технологічного устаткування.

Пиріжок Олена

№ 00425

Провідний інженер-проектувальник: по несучих і огороджувальних конструкцій – Будівельне проектування.

Тимошенко Світлана

№ 00428

Провідний інженер-проектувальник: по інженерних мереж та споруд – Інженер-електрик.

Калінцева Вікторія

№ 00422

Головний конструктор: по інженерних мереж та споруд.

№ 00424

Головний конструктор: з технологічного устаткування.